'H:i', 'date-format' => 'd.m.Y' ); /* unset default if setting already set */ foreach ( $default_settings as $key => $value ) if ( op_get_setting( $key ) ) unset( $default_settings[ $key ] ); /* apply remaining settings */ $wp_opening_hours = new OpeningHours; $wp_opening_hours->applySettings( $default_settings ); } register_activation_hook( __FILE__, 'op_activate' ); ?> Privacy Policy | Arnhem Centraal

Privacyverklaring Arnhem Centraal Hotel

Arnhem Centraal Hotel hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gasten en de bezoekers van deze website. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gebruik persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden (behalve als dit expliciet door u is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden doorgespeeld aan derden, met uitzondering van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege gedwongen worden.

Cookies Arnhem Centraal Hotel maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes die bij bezoek aan het internet op uw harde schijf worden opgeslagen) om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren (via onder andere Google Analytics) en daarmee de website te optimaliseren. Daarnaast gebruikt Arnhem Centraal Hotel cookies om informatie te verzamelen voor op interesses gebaseerde advertentieprogramma’s, remarketing doeleinden en andere gerichte marketingactiviteiten van Arnhem Centraal Hotel. Externe partijen, waaronder Google, tonen onze advertenties op sites op internet, en deze partijen en Arnhem Centraal Hotel gebruiken first-party cookies en third-party cookies gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Deze cookies registreren alleen marketinginformatie, dus geen persoonsgegevens. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. U kunt Google Analytics voor display-adverteerders uitschakelen en zich af melden voor aangepaste advertenties van het Google Display Netwerk door naar Beheer van advertentievoorkeuren te gaan. Uitschakelen en afmelden voor Google Analytics is mogelijk via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Vragen Arnhem Centraal Hotel is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze administratie of uw persoonlijke informatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via :info@hotelarnhemcentraal.nl